2/2018

Począwszy od 2016 roku, m.in. dzięki wprowadzeniu Programu „Rodzina 500+”, nastąpił długo oczekiwany przełom w polskiej polityce prorodzinnej. Ze względu na trudną sytuację demograficzną i jeszcze bardziej pesymistyczne prognozy na przyszłość w tym zakresie, Polsce potrzebne były przemyślane i skuteczne rozwiązania wspierające funkcjonowanie rodzin. Obecny rząd traktuje inwestowanie w politykę prorodzinną jako inwestycję w dostatnią przyszłość Polski. 

W województwie wielkopolskim programem objętych jest (stan na 30 czerwca br.) ponad 360 tysięcy dzieci w blisko 250 tysiącach rodzin. Każdego miesiąca do wielkopolskich rodzin trafia niemal 200 milionów złotych, co od początku programu daje kwotę 5 503 944 634. W nowym okresie zasiłkowym złożono już  - drogą elektroniczną  -  niemal 34 tysiące wniosków (33 900– stan na  g.7:50, 31 lipca br.).

Kolejnym, obok Programu „Rodzina 500+” elementem kompleksowej i długofalowej polityki prorodzinnej, prowadzonej przez rząd, jest Program „Dobry Start”. W praktyce świadczenie „Dobry Start” to 300 złotych netto jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, przyznawane bez względu na dochód rodziny. Świadczenie to przysługuje dzieciom wychowującym się zarówno w rodzinach, jak i dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej.

Świadczenie „Dobry Start” mogą otrzymać wszyscy uczniowie rozpoczynający rok szkolny do czasu ukończenia 20. roku życia bądź 24. roku życia w przypadku osób niepełnosprawnych. Wnioski o świadczenie należy składać w tych samych instytucjach,  które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+”, czyli w urzędach miasta, urzędach gminy, ośrodkach pomocy społecznej lub innych jednostkach organizacyjnych, właściwych dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o świadczenie. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej świadczenia „Dobry Start” będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Nabór wniosków w wersji elektronicznej  rozpoczął się 1 lipca za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz poprzez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia wnioski można składać także drogą tradycyjną (papierową) w urzędzie lub wysyłać pocztą.                  Aby otrzymać świadczenie „Dobry Start” wniosek należy złożyć najpóźniej  do 30 listopada,  w przeciwnym razie prawo do świadczenia przepadnie.

Od momentu uruchomienia programu, drogą elektroniczną złożono w Wielkopolsce niemal 94 tysiące (93 800- stan na  g.7:50, 31 lipca br.) wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry start”. Do tej pory gminom na wypłaty i obsługę programu przekazano ponad 35 milionów złotych. Obecnie ruszają pierwsze wypłaty. Według stanu na 25 lipca w Wielkopolsce wypłacono już 16 151 świadczeń na łączną kwotę 4 844 100,00 zł.

Najwięcej wniosków złożono w Poznaniu, Kaliszu, Pile i Gnieźnie (łącznie blisko 30% wszystkich złożonych wniosków). Na dalszych pozycjach znalazły się: Ostrów Wielkopolski (2491) i Konin (2304). Wśród mniejszych gmin czołowe pozycje zajmują głównie gminy zlokalizowane w pobliżu Poznania: Swarzędz (2197), Leszno (2017), Września (1591), Komorniki (1544), Śrem (1448),  Luboń (1387), Dopiewo (1258), Mosina (1199), Kórnik (1188).

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępniło elektronicznie m. in. poradnik dla rodziców „Dobry Start” czy podręcznik dla samorządów. Szczegółowe informacje na temat świadczenia „Dobry Start” można również znaleźć w specjalnie uruchomionej zakładce, poświęconej świadczeniu 300+ na stronie mrpips.gov.pl/DobryStart.

Dla systematycznie rozwijającego się Państwa inwestycje w kapitał ludzk to inwestycje strategiczne. Dlatego też bardzo doniosłe społecznie są takie rozwiązania jak Program „Rodzina 500 +” czy świadczenie „Dobry Start”, stanowiące element długofalowej inwestycji w kapitał ludzki. Inwestowanie w rodziny, a co za tym idzie inwestowanie  w najmłodsze i przyszłe pokolenia, w ich edukację, zdrowie i poczucie bezpieczeństwa  to bezcenna, długoterminowa korzyść dla nas wszystkich.

Autor: Marlena Maląg
Data utworzenia: 02.08.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.08.2018 - 11:33
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.08.2018 - 12:28