Newsletter 1/2020

Szanowni Państwo,

Drodzy Gospodarze Wielkopolskich Gmin!

w tym szczególnym i niełatwym czasie, w którym uwaga wszystkich nas skierowana jest na wyzwania związane z epidemią Covid-19, chcemy wyrazić wdzięczność za Państwa wytrwały wysiłek i pracę na rzecz bezpieczeństwa rodzin mieszkających w Waszych gminach. W obliczu aktualnych wyzwań, z jakimi wszyscy się mierzymy, to właśnie rodzina okazuje się tym ważnym i potrzebnym podmiotem, który nie tylko zapewnia wsparcie swym członkom, ale także podejmuje szeroki wachlarz działań edukacyjnych i opiekuńczych w sytuacji ograniczonego dostępu do przedszkoli i szkół. Myślę, że zgodzimy się, że cichymi i niezastąpionymi bohaterami, którzy w obecnej sytuacji biorą na swoje barki tak wiele dodatkowych wyzwań są właśnie rodzice z  naszego regionu.

Na to, jak wyjątkowe znaczenie ma rodzina w życiu każdego z nas zwracał także uwagę Pan Wojewoda przy okazji Świąt Wielkanocnych, mówiąc, że „w tym okresie słowo rodzina musi nabrać naprawdę wielkiej mocy. A wiem, że dla każdego z Państwa rodzina, to wartość największa”.

W obecnym czasie, gdy w kalendarzu pojawiają się tak ważne daty jak Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz Międzynarodowy Dzień Rodziny, chcemy podkreślić w sposób szczególny, że Wielkopolska stawia na rodzinę. Oznacza to, że sprawy rodziny, poszukiwanie właściwych rozwiązań oraz tworzenie jak najlepszych warunków dla życia rodzinnego należą do priorytetów naszych działań. Wychodzimy przy tym z założenia, że w wymiarze lokalnym to właśnie fundamentalną rolą Wojewody i współpracujących z nim samorządów jest uzupełnianie i rozwijanie tych elementów polityki rodzinnej, które wykraczają poza zakres ogólnopolskich programów, takich jak „500+”, „Maluch+” czy „Dobry Start”. Niewątpliwie, dzięki tym rządowym formom wsparcia, sytuacja społeczno-ekonomiczna polskich rodzin uległa zasadniczej poprawie. Uważamy jednak, że towarzyszyć im powinna aktywna postawa samorządów mających najlepszą wiedzę na temat lokalnych potrzeb, aby proponować konkretne rozwiązania i tworzyć atmosferę, w której mieszkańcy będą chcieli i mogli zakładać rodziny i mieć dzieci.

Ważną rolę odgrywa w tym zakresie Rada Rodziny1 przy Wojewodzie Wielkopolskim, powołana 1 czerwca 2016 roku, która pełni funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach dotyczących rodzin. Przewodniczącą Rady Rodziny jest Wicewojewoda Wielkopolski - Pani Aneta Niestrawska. Do głównych zadań tego gremium należą m.in. takie działania jak promowanie wartości rodziny, zgłaszanie propozycji działań prorodzinnych oraz tworzenie rekomendacji dla samorządów w zakresie polityki prorodzinnej. Wśród dotychczasowych działań zainicjowanych przez to gremium warto wymienić chociażby konkurs Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzina. W jego ramach wyróżniane są te samorządy, które w sposób innowacyjny i skuteczny starają się tworzyć sprzyjający klimat i warunki dla zakładania rodzin oraz rodzicielstwa. W tegorocznej edycji konkursu laureatami zastały gminy Czarnków, Konin oraz Stare Miasto.

W pierwszych miesiącach tego roku Pan Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk powołał w skład Rady Rodziny czterech nowych członków, którymi zostali Prof. Andrzej Urbaniak, dr hab. prof. UAM Jakub Isański, dr n.med. Andrzej Blumczyński oraz Marek Banowski. Ponadto, Pan Wojewoda powierzył funkcję Pełnomocnika Wojewody ds. Rodziny dr hab. prof. UAM Michałowi Michalskiemu, będącemu jednocześnie członkiem Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.  Zadania Pełnomocnika, który stale współpracuje z Radą Rodziny, związane są z kreowaniem, koordynowaniem i upowszechnianiem rozwiązań i inicjatyw z obszaru polityki rodzinnej w regionie.

Przywołane tu działania, inicjatywy oraz zaangażowanie wielu doświadczonych osób ma na celu wzmacnianie i rozwijanie kompleksowej polityki rodzinnej dla Wielkopolski. Jej długofalowym celem jest rozwój zarówno całego naszego regionu, jak i tworzących go gmin, a do tego potrzebujemy rodzin, które będą znajdować w Wielkopolsce przyjazny klimat oraz prorodzinne rozwiązania we wszystkich sferach życia.

Wicewojewoda Wielkopolski
Przewodnicząca Rady Rodziny
przy Wojewodzie Wielkopolskim    

Aneta Niestrawska

Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego
do Spraw Rodziny

prof. UAM dr hab. Michał Michalski

1 W ramach portalu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dostępna jest zakładka poświęcona Radzie Rodziny wraz z informacjami kontaktowymi: https://www.poznan.uw.gov.pl/rada-rodziny.

Autor: Aneta Niestrawska, Michał Michalski
Data utworzenia: 19.06.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 19.06.2020 - 14:15
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.06.2020 - 12:01