Wydarzenia

Wizyta wojewody w Wolsztynie

14.12.2018

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann odwiedził dziś Wolsztyn, gdzie spotkał się z władzami samorządowymi i złożył kwiaty pod pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego.

Wielkopolska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

14.12.2018

O roli rad rodziców w tworzeniu szkolnego środowiska mówiono podczas dzisiejszej konferencji zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Prelegenci rozmawiali między innymi o roli rad rodziców w polskim systemie oświaty i realizacji podstawy programowej.

Pamiętaliśmy o stanie wojennym

13.12.2018

W Poznaniu obchodzono 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W uroczystościach uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wojewoda składa kwiaty przed tablicą.

Spotkania opłatkowe wielkopolskich służb mundurowych

13.12.2018

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann składał dziś życzenia świąteczne i dzielił się opłatkiem podczas spotkań wielkopolskich strażaków i Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

Podpisanie umowy na dofinansowanie pleszewskiego szpitala

13.12.2018

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz władze powiatu pleszewskiego w obecności posła na Sejm RP Jana Mosińskiego podpisali dziś umowę na dofinansowanie Pleszewskiego Centrum Medycznego. Pieniądze posłużą rozbudowie, modernizacji i doposażeniu bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym. 

Informacje bieżące

Drodzy Wielkopolanie, Szanowni Państwo,

rok 2018 przynosi nam dwie niezwykle ważne dla państwa polskiego rocznice: 100-lecie odzyskania niepodległości oraz setną rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, którego obchody powinny być świętem ogólnonarodowym, a nie tylko wydarzeniem o charakterze lokalnym. Wielkopolska droga do Niepodległości łączyła w sobie pracę organiczną oraz gotowość do walki zbrojnej, a sukces Powstania zadecydował o kształcie odrodzonej Rzeczypospolitej. Dlatego tak ważne jest wspólne świętowanie pod biało-czerwoną flagą i przekazywanie pamięci o tamtych wydarzeniach następnym pokoleniom Polaków.

czytaj dalej... o: 100. rocznicy odzyskania niepodległości