Dezyderat w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi Dezyderatu nr 4 Komisji do Spraw Petycji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że wymieniony dokument, 5 grudnia 2016 r. został przekazany drogą elektroniczną wszystkim samorządom z terenu województwa wielkopolskiego.

Autor: Gabriela Zűlsdorff
Data utworzenia: 13.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.01.2017 - 08:01