Budżet wojewody

Kwoty dochodów i wydatków na 2017 rok dla województwa wielkopolskiego określone zostały w ustawie budżetowej na 2017 rok przyjętej przez Sejm RP w dniu 16 grudnia 2016 rok, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 13 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108), która dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem: www.mofnet.gov.pl w zakładce Działalność/Finanse publiczne/Budżet państwa/Ustawy budżetowe/2017.

 Informacja z wykonania budżetu wojewody za I kwartał 2017 r. [Przemysław Szczepański]

 Analiza z wykonania budżetu Wojewody Wielkopolskiego za I półrocze 2017 r. [1.09.2017 r, Przemysław Szczepański]

Autor: Przemysław Szczepański
Data utworzenia: 13.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.01.2018 - 09:28