Budżet wojewody

Kwoty dochodów i wydatków na 2017 rok dla województwa wielkopolskiego określone zostały w ustawie budżetowej na 2017 rok przyjętej przez Sejm RP w dniu 16 grudnia 2016 rok, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 13 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108), która dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem: www.mofnet.gov.pl w zakładce Działalność/Finanse publiczne/Budżet państwa/Ustawy budżetowe/2017.

 Informacja z wykonania budżetu wojewody za I kwartał 2017 r. [Przemysław Szczepański]

 Analiza z wykonania budżetu Wojewody Wielkopolskiego za I półrocze 2017 r. [1.09.2017 r, Przemysław Szczepański]

***

Umorzenia niepodatkowe należności budżetu państwa
Na podstawie art. 36 ust. 5 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację kwartalną o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa:

  • Minister Finansów decyzją BAD3.6403.230.2016.5.DSR z dnia 15 marca 2017 r.. umorzył należności budżetu państwa, w stosunku do których wierzycielem był wojewoda wielkopolski:
wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności kwota umorzonej należności przyczyna umorzenia
Iwona Prymka 250 zł istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego
Autor: Przemysław Szczepański
Data utworzenia: 13.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.09.2017 - 14:51