SENIOR+ 2017

Ruszyła edycja 2017 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

Szczegółowe informacje odnośnie Programu są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, www.senior.gov.pl  oraz na stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce Programy i konkursy-Konkursy ministerialne.

Dotychczasowy Program Senior–WIGOR od 2017 roku nosi nazwę „Senior +”. Wraz ze zmianą nazwy wprowadza się zmiany, które dotyczą między innymi wprowadzenia nowej formy placówki – Klubu „Senior +”, kwot dofinansowań na funkcjonowanie, jednorazowego wsparcia finansowego oraz standardów lokalowych.

Zmianie ulega również sposób wyboru ofert, warunki otrzymywania i wykorzystania dotacji. Zmiany w Programie wpłyną na jego realizację na poziomie wojewódzkim poprzez przekazanie zawierania i rozliczania umów do realizacji przez wydziały polityki społecznej urzędów wojewódzkich.

Program wspiera jednostki samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów Senior + oraz Klubów Senior +, adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W dziennym domu będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nim pomieszczenia m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Na program przeznaczono 340 mln zł  (z tego w 2016 r. – 40 mln zł, w 2017 r. – 30 mln zł, w 2018 r. – 80 mln zł, w 2019 r. – 80 mln zł,
w 2020 r. – 80 mln zł).

Informacja o programie:

Bieżące informacje:

  1. Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020, edycja 2017.
    Dokumenty konkursowe do pobrania na stronie www.mpips.gov.pl
    Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu ( tj. właściwym ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” ) w terminie do 13 marca 2017 r.
  2. Wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych: Wszystkie oferty uzyskały pozytywną opinię Komisji Konkursowej.
  1. Oświadczenie o przyjęciu dotacji:
  1. Wzory umów obowiązujących - edycja 2017:
  1. Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020, Edycja 2017:
  2. Uroczyste podpisanie umów w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" odbędzie się dnia 26.06.2017 r. o godz. 12.30 w sali im.Celichowskiego, piętro III, Budynek C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Dodatkowe informacje:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej, nr tel. 61 854 18 25,
Marek Cieślak, nr tel. 61 854 13-09

Zarządzenie Nr 124/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do spraw kwalifikacji ofert programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020

Autor: Agnieszka Cudniewicz, Elżbieta Kaczmarek
Data utworzenia: 17.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.12.2017 - 13:25