Prezydent RP w Rawiczu oddał hołd żołnierzom wyklętym

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda gościł dziś w Rawiczu, aby wziąć udział w uroczystościach poświęconych żołnierzom wyklętym. W wizycie uczestniczył także wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Prezydent w trakcie uroczystości przy murze więziennym Zakładu Karnego w Rawiczu oddał hołd ofiarom terroru stalinowskiego, zamęczonym i zmarłym w więzieniu w latach 1945-1956. W tym okresie w rawickim zakładzie osadzano więźniów politycznych, między innymi działaczy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego oraz żołnierzy Armii Krajowej.

Andrzej Duda złożył wiązankę przy tablicy pamiątkowej Kazimierza Pużaka, jednego z przywódców Polski Podziemnej, ofiary komunistycznego aparatu represji. Oprócz prezydenta kwiaty składali również wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik, parlamentarzyści, przedstawiciele rawickiego samorządu, instytucji oraz organizacji lokalnych.

Prezydent Andrzej Duda z uczestnikami uroczystości.Prezydent składa kwiaty pod murem Zakładu Karnego w Rawiczu.Wojewoda i burmistrz Rawicza składa kwiaty.Widok tablic na murze więzieniaPrzejście pocztów sztandarowych Prezydent odbiera defiladęZbliżenie - prezydent, kombatant i wojewoda wielkopolski Prezydent przechodzi na tle dwuszeregu Zbliżenie - wojewoda wielkopolski

Prezydent spotkał się także z mieszkańcami na rawickim rynku, gdzie wygłosił przemówienie. Andrzej Duda przywołał biografię podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, który zginął 1 marca 1951 roku wraz z sześcioma innymi członkami IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Dzień egzekucji żołnierzy podziemia stanowił uzasadnienie dla przyjęcia 1 marca za Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podpułkownik Łukasz Ciepliński związany był z Rawiczem poprzez ukończenie znajdującego się w mieście Korpusu Kadetów - To jest ten fundament, o którym wy pamiętacie i budujecie. Historia tych, którzy walczyli o suwerenną Polskę jest fundamentem naszego Państwa. I będzie fundamentem coraz silniejszej Polski. Za umacnianie tego fundamentu serdecznie wam dziękuję - zwracał się do mieszkańców Rawicza prezydent.

Mieszkańcy Rawicza uczestniczący w uroczystości.Prezydent, wojewoda wielkopolski - zbliżeniePrezydent przemawia na rynku w RawiczuPrezydent przemawia na rynku w Rawiczu - szeroki planPrezydent Andrzej Duda z mieszkańcami Rawicza.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 28.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 27.03.2017 - 12:42