Laureaci konkursu „Żołnierze Wyklęci Bohaterowie Niezłomni”

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wręczyła nagrody uczniom – uczestnikom szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu pod hasłem „Żołnierze Wyklęci Bohaterowie Niezłomni”. - Po latach milczenia przywraca się wreszcie pamięć o naszych dziadkach i pradziadkach, którzy po zakończeniu działań wojennych nie złożyli broni, ale dalej stawiali opór, tym razem radzieckiemu najeźdźcy - mówiła wicewojewoda.

Prace konkursowe mogły zostać przygotowane w jednej z trzech kategorii. Jury oceniało prace pisemne, multimedialne oraz plastyczne. Finalistom gratulacje złożył m.in. generał brygady Jan Podhorski, powstaniec warszawski, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, represjonowany przez komunistyczny reżim.

Organizatorem konkursu była: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina oraz Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Gimnazjum nr 9 im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Fundacja im. Bolesława Chrobrego ze Szczecina, Fundacja „Prosto z mostu” z Krakowa, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego.

Generał Jan Podhorski przemawia w towarzystwie rekonstruktorów historycznych.Wicewojewoda wręcza odznaczenie uczniowi.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 04.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 29.03.2017 - 13:25