Edukacja i zatrudnienie sposobem zapobiegania wykluczeniu społecznemu

Przeciwdziałanie dyskryminacji, nierówne traktowanie na rynku pracy oraz wykluczenie społeczne to wiodące tematy dzisiejszej konferencji „Edukacja i zatrudnienie - profilaktyką wykluczenia społecznego” w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. W spotkaniu uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Prelegenci podkreślali istotną rolę kształcenia i zatrudnienia w przeciwdziałaniu różnym formom wykluczenia społecznego. W trakcie konferencji omawiano zagadnienia dotyczące pozycji kobiet, osób niepełnosprawnych oraz młodych ludzi na rynku pracy. Podjęto również dyskusję na temat kształcenia pracowników oraz rozwiązań proponowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy.

W wydarzeniu, wraz z wicewojewodą Marleną Maląg udział brali także przedstawiciele samorządów powiatu wągrowieckiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, Kuratorium Oświaty oraz instytucji rynku pracy. Do uczestnictwa zostali zaproszeni najwięksi przedsiębiorcy w powiecie wągrowieckim.

Konferencja zorganizowana została w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu przy współpracy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu.  

Gości wita starosta.Głos zabiera wicewojewoda.Uczestnicy konferencji.

Foto: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 07.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 05.04.2017 - 09:08