Wydarzenia

Marzec 2017

Wystawa mobilna OBLICZA HANDLU LUDŹMI prezentowana w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Poznaniu przy Placu Wolności.

Gabloty z informacjami dotyczącymi zapobiegania handlowi ludźmi

Luty 2017

Ekspozycja wystawy OBLICZA HANDLU LUDŹMI w pasie terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań – Ławica.

Gabloty z informacjami dotyczącymi zapobiegania handlowi ludźmi w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Poznaniu w pasie terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań – ŁawicaGabloty z informacjami dotyczącymi zapobiegania handlowi ludźmi w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w pasie terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań – Ławica

24 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Spotkanie otworzyła  Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg. Grupa ekspertów, w której wspólnie działają między innymi przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wymiaru sprawiedliwości, służb, inspekcji, jednostek interwencji kryzysowej i organizacji pozarządowych, podsumowała ubiegłoroczne działania i przedstawiła wspólne plany na najbliższe miesiące.

Celem spotkania było skoordynowanie działań z uwzględnieniem wyników ankiety  badającej świadomość młodzieży w odniesieniu do zjawiska handlu ludźmi. Omówione zostały plany tegorocznych działań prewencyjnych, wsparcia i ochrony ofiar, ścigania przestępstwa handlu ludźmi, działań szkoleniowych i badań dotyczących problematyki handlu ludźmi.

Wicewojewoda otwiera spotkanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi LudźmiUczestnicy spotkaniaZbliżenie na uczestników spotkania

Styczeń 2017

Ekspozycja wystawy OBLICZA HANDLU LUDŹMI.

Celem wystawy jest zwiększenie świadomości Polaków i Cudzoziemców, szczególnie osób, które decydują się na podjęcie pracy za granicą, na temat zagrożeń związanych z wykorzystywaniem osób do przymusowej pracy, prostytucji i żebractwa.
Na prezentowanych planszach znajdują się informacje o tym jak przegotować się do wyjazdu za granicę oraz informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi, które poszukują pomocy.

Wystawa prezentowana w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Gabloty z informacjami dotyczącymi zapobiegania handlowi ludźmi w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Powrót do strony Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi

Autor: Gabriela Zűlsdorff
Data utworzenia: 21.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.03.2017 - 08:31