Zarządzenie Nr 124/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do spraw kwalifikacji ofert programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 23.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.01.2018 - 14:59