Zarządzenie Nr 149/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31marca 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia