Zarządzenie Nr 173/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Wielkopolskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS