Zarządzenie Nr 206/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane ...

... przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania , przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi lub lawinę.

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 24.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.01.2018 - 14:59