Zarządzenie Nr 356/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu