Zarządzenie nr 207/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na instruktorów i wykładowców oraz instruktorów i wykładowców nauki jazdy oraz ...