Zarządzenie nr 457/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zespołu do spraw wykonania ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń...