Zarządzenie nr 588/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 30.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.01.2018 - 14:59