SENIOR+ Edycja 2018

SENIOR+ 2018- pytania i odpowiedzi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2018.

Oferty konkursowe można przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

Więcej informacji pod linkiem: http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/313

Autor: Adam Jezierski, Róża Domżał
Data utworzenia: 01.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.12.2017 - 07:12