Zarządzenie nr 634/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 19.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.01.2018 - 14:59