Nowy skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Obecna kadencja komisji kończy się 31 grudnia br.

Wojewoda Zbigniew Hoffmann na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w województwie wielkopolskim powołał: Krystynę Zienkiewicz, Andrzeja Obrębowskiego, Teresę Kruczkowską, Bogusława Grabowskiego, Beatę Eksterowicz-Orzechowską, Szymona Rajskiego, Annę Pruska-Małkowską, Ewę Przybylską, Adama Lulkiewicza, Krzysztofa Cieszyńskiego, Leszka Lipińskiego, Andrzeja Nowakowskiego, Eleonorę Kamińską oraz Wojciecha Michniewicza.

Kadencja komisji trwa 6 lat.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 22.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 09:11