XVIII edycja konkursu „Sposób na Sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Ideą konkursu jest promowanie różnorodnych form przedsiębiorczości, realizowanych przez przedsiębiorców indywidualnych, samorządy jak i organizacje pozarządowe, przyczyniających się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

Patronat nad  konkursem od początków jego istnienia sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a od XVI edycji konkursu honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda .

Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”, „Agrobroker”- Ubezpieczenia, Doradztwo i Szkolenia, Stowarzyszenie „Sposób na Sukces” oraz Urząd Patentowy RP.

Patronat medialny nad konkursem sprawują m.in.: Telewizja Polska S.A. oraz redakcje: „Agro Serwis”, „Gospodarz.pl - Twój portal rolniczy”, magazyn „Farmer”; „Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika” oraz „Nowe Życie Gospodarcze”.

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 25 stycznia 2018 roku.

Autor: Zbigniew Król
Data utworzenia: 03.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2018 - 11:16