Zarządzenie nr 12/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do spraw kwalifikacji ofert do Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.