Delegatura w Kaliszu

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu
ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz
tel. 62 760 83 00
fax ds. cudzoziemców: fax: 62 760 83 52
fax 62 760 83 06
e-mail: del-kalisz@poznan.uw.gov.pl

Godziny przyjmowania klientów:

Przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie paszportów:

Przyjmowanie wniosków w sprawach cudzoziemców:

Potwierdzanie profilu zaufanego:

  • I piętro pok. 109
  • tel. 62 7608302
  • w poniedziałki od 8:15 do 16:00
  • od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15

Kierownik Delegatury - Anna Zarębska
tel.: 62 760 83 01
p. 110


Delegatura urzędu w Kaliszu obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty:
jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski i miasto Kalisz.
Powyższa właściwość miejscowa Delegatury nie dotyczy składania wniosków o wydanie paszportów oraz spraw legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 18.03.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.06.2017 - 10:15