Sposób uiszczania opłat

Opłatę paszportową wpłaca się na konto:

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  61-713 Poznań
  al. Niepodległości 16/18
  nr konta 70101014690000392231000000
  z dopiskiem "opłata paszportowa".

Na druku przelewu lub wpłaty w miejscu „nazwa zleceniodawcy/wpłacającego” należy podać imię, nazwisko i adres osoby dla której ma zostać wydany dokument paszportowy. W przypadku przelewu internetowego w tytule przelewu należy wpisać „opłata paszportowa dla …." (imię, nazwisko i adres wnioskodawcy).

Opłatę paszportową można uiścić w Oddziale Paszportów:

 • w systemie „PayByNet” w informacji Oddziału Paszportów bez ponoszenia dodatkowych opłat manipulacyjnych,
 • kartą płatniczą na stanowiskach obsługi klienta uiszczając opłatę manipulacyjną w wysokości 2 zł.

W Oddziale Paszportów nie ma możliwości uiszczania opłaty paszportowej gotówką.

Usługa „PayByNet” dostępna jest dla klientów Banku Pekao S.A. posiadających zainstalowaną w telefonie aplikację do obsługi ww. systemu płatności.

Autor: Joanna Gała
Data utworzenia: 24.03.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.03.2017 - 14:44