Zarządzenie nr 235/13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania agzaminów dla kandydatów na instruktorów i wykładowców oraz instruktorów i wykładowców nauki jazdy oraz zatwierdzenia regulaminu ...

... działania komisji.

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.04.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.02.2017 - 12:46