Zarządzenie Nr 690/14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na instruktorów i wykładowców oraz instruktorów i wykładowców nauki jazdy oraz ...