Zarządzenie Nr 319/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, wicewojewodę i dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 14.06.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 12:43