Zarządzenie nr 391/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego...

w Poznaniu

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 22.07.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 12:43