Wydarzenia

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

18.10.2017

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, z okazji Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, odbyła się konferencja poświęcona współczesnym aspektom tych zjawisk. Pedagodzy, psychologowie i wychowawcy pracujący z młodzieżą spotkali się z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi oraz ze specjalistami z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, policji i Fundacji Migrant Info Point.

Uczestnicy konferencji.

Konferencja poświęcona osobom z niepełnosprawnością intelektualną

18.10.2017

W Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie, z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg, odbyła się konferencja poświęcona osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy spotkania oraz zaproszeni prelegenci rozmawiali między innymi na temat różnych aspektów niepełnosprawności intelektualnej, a przedstawiciel Fundacji „Filantrop” mówił o ważnej roli edukacji społecznej w przełamywaniu stereotypów na temat niepełnosprawności. 

Uczestnicy konferencji siedzą w sali.

Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności

17.10.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w uroczystości wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Odznaczenia odebrało blisko 40 osób wybitnie zaangażowanych w działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w czasach PRL. - Wręczone dzisiaj medale to hołd dla państwa postaw i dokonań. Pamiętajmy, jaki dług ma wobec takich osób nasz kraj - powiedział wojewoda gratulując odznaczonym.

W imieniu prezydenta odznaczenie wręcza Jan Baster, zastępca Prezesa IPN.

Rozpoczęły się targi POL-ECO SYSTEM

17.10.2017

Przez najbliższe trzy dni Poznań będzie gościć czołowe firmy z branży ochrony środowiska z Polski oraz kilkudziesięciu krajów świata. Rozpoczynają się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM pod honorowym patronatem Ministra Środowiska. Uroczystego otwarcia targów dokonał wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek, a w wydarzeniu wzięła udział wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Widok na scenę.

Rocznica powstania Batalionów Chłopskich

16.10.2017

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła dziś udział w uroczystości z okazji 77. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. Podczas swojego wystąpienia przypomniała historię ruchu chłopskiego oraz powstania BCh. - Chłopi zawsze pozostawali wierni sobie i swoim wartościom. Mieli swój udział w walce o wolność i złożyli olbrzymią daninę krwi. Także im zawdzięczamy, że Polska jest dziś wolnym i niepodległym krajem - mówiła wicewojewoda.

Wicewojewoda przemawia pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

Wkrótce

Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

W dniu 9 grudnia 2015 roku prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.