Nowe wnioski o 500+

W dniu 1 sierpnia, w województwie wielkopolskim rodziny złożyły 7669 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych, 1336 wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, 11 wniosków o przyznanie specjalnego zasiłku dla opiekuna oraz 161 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Łącznie w całej Wielkopolsce na nowy okres zasiłkowy w pierwszym dniu składania wniosków na nowy okres korzystania z programu "Rodzina 500 plus" złożono ich 9177.

Wnioski można składać za pomocą kanałów elektronicznych. W Wielkopolsce rodzice skorzystali z tej możliwości przy 8 687 wnioskach (5 184  - 1 sierpnia). Jedną z form informowania o sposobie składania wniosków jest funkcjonująca w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim infolinia "Rodzina 500 plus". Z numeru (61) 854 12 49 korzystają zarówno rodzice, jak i pracownicy instytucji realizujących świadczenia. Największym zainteresowaniem cieszą się tematy dotyczące obowiązku alimentacyjnego oraz ustalania dochodu w rodzinie.

Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres świadczeniowy powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia. Więcej informacji o programie można znaleźć w zakładce http://www.poznan.uw.gov.pl/konkursy-ministerialne/rodzina-500-plus.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 04.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 04.08.2017 - 13:00