Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2017 r. o wszczęciu powołaniu biegłego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Województwa Wielopolskiego na cele inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej...

nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego (od km 46+729,53 do km 53+122,18), realizowanej w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego”, oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 30/32 o pow. 0,0044 ha, obręb 0028 – Wieleń, gmina Przemęt, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1E/00046748/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie jako współwłasność Pani Dagmary Piotrowskiej w udziale wynoszącym 1/3 części, Pana Dariusza Piotrkowskiego w udziale wynoszącym 1/3 części oraz Pani Eweliny Piotrowskiej w udziale wynoszącym 1/3 części

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 6 września 2017 r. do dnia 20 września 2017 r.

Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 06.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 06.09.2017 - 12:18