Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w związku z budową dwutorowej elektroenergetycznej ...

...  linii napowietrznej 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina, na odcinku od słupa 203 do słupa 220, oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 285 o pow. 0,4900 ha, obręb Rzadkowo, gmina Kaczory.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
09.07.2018 do 23.07.2018
Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 09.07.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.07.2018 - 11:31
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.07.2018 - 11:32