Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 września 2017 r. o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie...

linii kolejowej E-59 na odcinku Kościan - Czempiń od km 111,250 do km 131,080, oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 194/1o pow. 0,0089 ha, arkusz mapy 1, obręb Stare Bojanowo, gmina Śmigiel

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 6 września 2017 r. do dnia 20 września 2017 r.

Autor: Joanna Pietrzak
Data utworzenia: 06.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 06.09.2017 - 11:41