Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 września 2017 r. oprowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej nr 3 (E20)...

od km 261,050 do km 263,460, oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 199/3 o pow. 0,0053 ha, arkusz mapy 3, obręb Zasutowo, gmina Nekla

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 6 września 2017 r. do dnia 20 września 2017 r.

Autor: Joanna Pietrzak
Data utworzenia: 06.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 06.09.2017 - 11:43