Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 21.11.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
62/18 17.04.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 62/18 24.04.2018 Pobierz
61/18 13.04.2018 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i wychowawczego w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 61/18 23.04.2018 Pobierz
60/18 13.04.2018 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczego w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 60/18 23.04.2018 Pobierz
59/18 13.04.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd terytorialny w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 59/18 23.04.2018 Pobierz
57/18 12.04.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 57/18 23.04.2018 Pobierz
56/18 12.04.2018 Plik starszy specjalista do spraw: organizacyjnych i kadrowych w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 56/18 23.04.2018 Pobierz
55/18 09.04.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 55/18 19.04.2018 Pobierz
54/18 09.04.2018 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 54/18 19.04.2018 Pobierz
52/18 30.03.2018 Microsoft Office document icon starszy serwisant urządzeń elektronicznych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 52/18 13.04.2018 Pobierz
53/18 27.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: ewidencji księgowej oraz rozliczania dochodów budżetowych delegowane do obsługi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 53/18 06.04.2018 Pobierz

Strony