Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 21.09.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
40/18 08.03.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru i kontroli świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 40/18 19.03.2018 Pobierz
39/18 08.03.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 39/18 19.03.2018 Pobierz
36/18 06.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej dot. dróg, gospodarki wodnej, kolei w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 36/18 15.03.2018 Pobierz
38/18 05.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli zewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 38/18 15.03.2018 Pobierz
37/18 05.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: realizacji, kontroli i monitoringu projektów w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 37/18 15.03.2018 Pobierz
35/18 28.02.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 35/18 12.03.2018 Pobierz
34/18 28.02.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 34/18 12.03.2018 Pobierz
33/18 28.02.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi zbioru akt bieżących w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 33/18 07.03.2018 Pobierz
32/18 26.02.2018 Plik Starszy specjalista do spraw: obsługi klienta w sprawach paszportowych i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 32/18 08.03.2018 Pobierz
31/18 21.02.2018 Plik inspektor do spraw: obsługi klienta w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 31/18 05.03.2018 Pobierz

Strony