Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 24.06.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
78/18 25.04.2018 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 78/18 07.05.2018
77/18 25.04.2018 Microsoft Office document icon strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej nr ref. 77/18 08.05.2018
76/18 24.04.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 76/18 07.05.2018
75/18 24.04.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 75/18 07.05.2018 Pobierz
74/18 24.04.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru i kontroli świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 74/18 07.05.2018 Pobierz
73/18 23.04.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 73/18 07.05.2018
72/18 23.04.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Lesznie nr ref. 72/18 07.05.2018
71/18 23.04.2018 Plik inspektor do spraw: obsługi Terenowych Punktów Paszportowych oraz realizacji wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 71/18 07.05.2018
70/18 19.04.2018 Plik inspektor do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 70/18 30.04.2018
69/18 19.04.2018 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli zewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 69/18 30.04.2018

Strony