Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 20.11.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
170/18 01.10.2018 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 170/18 11.10.2018 Pobierz
169/18 27.09.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji, kontroli i monitoringu projektów w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 169/18 08.10.2018
168/18 27.09.2018 Plik specjalista do spraw: obsługi sekretariatu Dyrektora Gabinetu Wojewody w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 168/18 08.10.2018 Pobierz
167/18 20.09.2018 Plik specjalista do spraw: obsługi dokumentacji wpływającej i wytworzonej w Wydziale w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 167/18 01.10.2018 Pobierz
166/18 20.09.2018 Plik do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 166/18 01.10.2018 Pobierz
165/18 18.09.2018 Plik inspektor do spraw: administracyjnych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 165/18 28.09.2018 Pobierz
164/18 14.09.2018 Microsoft Office document icon strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu nr ref. 164/18 27.09.2018 Pobierz
163/18 12.09.2018 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 163/18 24.09.2018 Pobierz
162/18 12.09.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 162/18 24.09.2018 Pobierz
161/18 12.09.2018 Plik starszy specjalista do spraw: realizacji decyzji i obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 161/18 24.09.2018 Pobierz

Strony