Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 22.04.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
28/19 15.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 28/19 25.03.2019
27/19 15.03.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 27/19 25.03.2019
26/19 15.03.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 26/19 25.03.2019
25/19 15.03.2019 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 25/19 25.03.2019
24/19 14.03.2019 Plik specjalista do spraw: obsługi dokumentacji wpływającej i wytworzonej w Wydziale w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 24/19 25.03.2019
23/19 14.03.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 23/19 25.03.2019
22/19 14.03.2019 Plik inspektor do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 22/19 25.03.2019
21/19 14.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 21/19 25.03.2019
20/19 13.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: rolnictwa i rozwoju wsi w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 20/19 25.03.2019
19/19 13.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 19/19 25.03.2019

Strony