Oferty pracy

Np. 5/17
Np. 28.02.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
184/19 13.12.2019 Plik starszy specjalista do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 184/19 23.12.2019 Pobierz
183/19 10.12.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 183/19 20.12.2019 Pobierz
182/19 10.12.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 182/19 20.12.2019 Pobierz
181/19 10.12.2019 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 181/19 20.12.2019 Pobierz
180/19 04.12.2019 Plik starszy specjalista do spraw: bezpośredniej obsługi klientów zewnętrznych i obsługi sekretariatu w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 180/19 16.12.2019 Pobierz
179/19 04.12.2019 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 179/19 16.12.2019 Pobierz
178/19 03.12.2019 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 178/19 09.12.2019 Pobierz
177/19 03.12.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta oraz wydawania dokumentów urzędowych cudzoziemcom w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 177/19 13.12.2019 Pobierz
176/19 26.11.2019 Plik specjalista do spraw: rozliczania operacji dokonywanych służbowymi kartami płatniczymi, ewidencji i rozliczania operacji bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 176/19 06.12.2019 Pobierz
175/19 26.11.2019 Plik specjalista do spraw: kontroli ewidencji księgowej wydatków, ewidencji księgowej magazynów przeciwpowodziowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 175/19 06.12.2019 Pobierz

Strony