Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 21.11.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
160/18 10.09.2018 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 160/18 20.09.2018 Pobierz
159/18 10.09.2018 Plik inspektor do spraw: prowadzenia korespondencji i dokumentacji Głównego Księgowego Urzędu w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 159/18 17.09.2018 Pobierz
158/18 03.09.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 158/18 13.09.2018 Pobierz
157/18 03.09.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 157/18 13.09.2018 Pobierz
156/18 27.08.2018 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 156/18 06.09.2018 Pobierz
155/18 27.08.2018 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 155/18 06.09.2018 Pobierz
154/18 23.08.2018 Plik starszy inspektor do spraw: obsługi sekretariatu w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 154/18 03.09.2018 Pobierz
153/18 23.08.2018 Plik inspektor do spraw: obsługi klienta w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 153/18 03.09.2018 Pobierz
152/18 08.08.2018 Plik starszy specjalista do spraw: rozpatrywania odwołań od decyzji organów I instancji w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 152/18 20.08.2018 Pobierz
151/18 08.08.2018 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 151/18 20.08.2018 Pobierz

Strony