Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 24.11.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
111/17 09.10.2017 Plik starszy inspektor Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 111/17 19.10.2017
112/17 09.10.2017 Plik starszy specjalista do spraw: systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 112/17 19.10.2017 Pobierz
110/17 09.10.2017 Plik starszy specjalista do spraw: współpracy z gminami, powiatami, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 110/17 19.10.2017
109/17 27.09.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 109/17 09.10.2017
108/17 27.09.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru i kontroli świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 108/17 09.10.2017
107/17 27.09.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 107/17 09.10.2017
106/17 27.09.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 106/17 03.10.2017 Pobierz
105/17 20.09.2017 Microsoft Office document icon strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu – Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Lesznie nr ref. 105/17 02.10.2017 Pobierz
104/17 20.09.2017 Microsoft Office document icon strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu nr ref. 104/17 02.10.2017
103/17 20.09.2017 Plik psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 103/17 02.10.2017

Strony