Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 22.06.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
26/18 14.02.2018 Plik specjalista do spraw: obsługi Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 26/18 21.02.2018 Pobierz
27/18 13.02.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 27/18 23.02.2018 Pobierz
24/18 12.02.2018 Plik starszy specjalista do spraw: utrzymania przejścia granicznego w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica oraz spraw związanych z egzaminowaniem kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 24/18 22.02.2018 Pobierz
23/18 12.02.2018 Plik starszy specjalista do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 23/18 22.02.2018 Pobierz
22/18 01.02.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 22/18 12.02.2018 Pobierz
21/18 31.01.2018 Plik informatyk do spraw: obsługi informatycznej Delegatury WUW w Lesznie w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu - Delegatura w Lesznie nr ref. 21/18 12.02.2018 Pobierz
20/18 31.01.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 20/18 12.02.2018 Pobierz
19/18 31.01.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 19/18 12.02.2018 Pobierz
18/18 29.01.2018 Microsoft Office document icon administrator ds. obsługi Punktu Informacyjnego w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 18/18 12.02.2018 Pobierz
17/18 26.01.2018 Microsoft Office document icon operator numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 17/18 09.02.2018 Pobierz

Strony