Wojewoda Zbigniew Hoffmann wydał decyzję w sprawie dworca PKP

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję w sprawie budowy peronu 3a oraz rozbudowy przejścia podziemnego. To realizacja postulatów, które w 2016 roku opracował zespół wojewody wielkopolskiego ds. poznańskiego węzła kolejowego.

Wojewoda Zbigniew Hoffmann wydał na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na budowie peronu na stacji kolejowej Poznań Główny wraz z rozbudową przejścia podziemnego, budową nowoprojektowanego toru oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Wydana decyzja obejmuje budowę peronu dwukrawędziowego, nazywanego roboczo peronem 3a wraz z budową dodatkowego toru oraz rozbudową przejścia podziemnego, polegającego na przedłużeniu części przelotowej na projektowany peron.

- Takie decyzje wydaje się z wielką satysfakcją. Cieszy również to, że udaje się realizować postulaty zespołu, choć mam świadomość, że część z nich ma charakter perspektywiczny i kierunkowy. Budowę peronu 3a oraz fragmentu przejścia podziemnego uważam za ważną inwestycje, która być może w małym stopniu zrekompensuje poznaniakom i mieszkańcom Wielkopolski problemy, jakie zostały im w przeszłości zafundowane. To również sygnał, że jednak można, a nasz rząd reaguje tam, gdzie jest to potrzebne - mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Realizacja inwestycji pozwoli zminimalizować błędy powstałe przy okazji lokalizacji nowego budynku dworca kolejowego PKP i dworca autobusowego PKS oraz sąsiadującej z nimi galerii handlowej i stanowi kamień milowy w realizacji postulatów wypracowanych przez zespół wojewody wielkopolskiego ds. poznańskiego węzła kolejowego, czyli budowy dodatkowego peronu pomiędzy peronem nr 3 a galerią handlową i  związanego z nimi układu komunikacyjnego.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 20.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.12.2017 - 07:52