Paszporty - ważne informacje

 Informacja o prywatności - dodano 22 maja 2018 r.
 Informacja o prywatności w zakresie paszportów - dodano 24 maja 2018 r.

Informujemy, że od dnia 23 marca 2020  r. do odwołania, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, otrzymane powiadomienie sms lub wiadomość e-mail informujące o gotowości paszportu do odbioru, traktować należy jako informację o przyjęciu dokumentu na stan  lokalizacji paszportowej, w której złożony został wniosek o jego wydanie.

Dokument paszportowy można odebrać wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji niecierpiącej zwłoki (niezależnie od posiadanej rezerwacji internetowej), po uprzednim umówieniu wizyty drogą telefoniczną pod numerami:

  • Oddział Paszportów w Poznaniu: 61 854 10 16 lub 61 854 10 51,
  • Oddział Paszportów w Koninie:  63 247 77 29,
  • Oddział Paszportów w Lesznie: 65 511 82 13,
  • Oddział Paszportów w Kaliszu: 62 760 83 18,
  • Oddział Paszportów w Pile: 67 211 89 05,
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Ostrowie Wlkp.: 539 674 536,
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie: 539 674 533,
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Szamotułach: 539 674 534
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Tomyślu: 61 442 67 60.

Więcej informacji o ograniczeniach w obsłudze klienta w sprawach paszportowych.

Z przyczyn niezależnych od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do odwołania nie ma możliwości dokonywania płatności kartą płatniczą przy ubieganiu się o wydanie paszportu. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nr 70101014690000392231000000.

W Oddziale Paszportów w Poznaniu oraz we wszystkich Delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu istnieje możliwość internetowej rejestracji wizyty. Niezarezerwowanie wizyty spowoduje konieczność dłuższego oczekiwania w kolejce. Rezerwacja internetowa dostępna jest jedynie z terytorium Polski.

Z uwagi na zwiększoną liczbę wizyt rezerwowanych internetowo, bilety na załatwienie sprawy w danym dniu bez wcześniejszej rezerwacji wydawane są w ograniczonej ilości.

Po wyczerpaniu dziennego limitu biletów z danej kategorii spraw, biletomat wydaje tylko numerki dla osób posiadających rezerwację internetową.

Każdy numer z systemu kolejkowego będzie wzywany tylko raz, jeżeli wywołany klient nie podejdzie do odpowiedniego stanowiska, pobrany przez niego numer zostanie zamknięty. Należy wówczas pobrać nowy numer z systemu kolejkowego.

W Terenowych Punktach Paszportowych w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim i Szamotułach należy pobrać numer do kolejki, osoby bez numerów nie będą obsługiwane. Ze względu na czas potrzebny do przyjęcia wniosku / wydania paszportu paszportu numery wydawane są w ograniczonej ilości, ostatnia osoba posiadająca numer zostanie przyjęta najpóźniej 20 minut przed końcem pracy punktu paszportowego.

***

Każdy, kto złożył wniosek o wydanie paszportu może zostać powiadomiony sms-em lub e-mailem o gotowości swojego paszportu do odbioru. Usługa jest bezpłatna. Żeby z niej skorzystać należy we wniosku o wydanie paszportu podać swój numer telefonu lub adres e-mail.

***

Utratę ważnego paszportu

należy zgłosić w jednym z punktów paszportowych. Przy składaniu wniosku o nowy paszport należy przedłożyć posiadane dokumenty na potwierdzenie okoliczności utraty dotychczas posiadanego ważnego paszportu (zaświadczenie otrzymane z Policji, placówki kontroli granicznej, oświadczenia świadków).

Wnioski paszportowe

w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Delegaturach WUW w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile są realizowane w terminie 1 miesiąca. Wnioski składane w Terenowych Punktach Paszportowych w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim i Szamotułach realizowane są w terminie 6 tygodni od złożenia wniosku. W przypadku utraty lub zniszczenia ważnego paszportu termin realizacji wniosku o wydanie nowego może wynosić do dwóch miesięcy.

Autor: Joanna Gała
Data utworzenia: 25.04.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 06.06.2012 - 08:44
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 10.04.2020 - 09:55