Paszporty - ważne informacje

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 lutego 2017 r. nastąpi zmiana lokalizacji Oddziału Paszportów w Poznaniu, Oddział Paszportów zostaje przeniesiony na ul. Ks. Jakuba Wujka 1. W związku z powyższym w dniach 23 i 24 lutego 2017 r. Oddział Paszportów w Poznaniu będzie nieczynny.

W dniach 23 i 24 lutego wnioski paszportowe będzie można składać w Delegaturach WUW w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile oraz Terenowych Punktach Paszportowych w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Szamotułach i Ostrowie Wlkp. 

Rezerwacja wizyty przez Internet w celu złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub odbioru paszportu gwarantuje załatwienie sprawy. Brak wcześniejszej rezerwacji wizyty nie gwarantuje załatwienia sprawy w danym dniu ze względu na ograniczona ilość dostępnych numerków systemu kolejkowego.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 27 lutego 2017 w Oddziale Paszportów nie będzie możliwości uiszczania opłaty paszportowej gotówką.

***

 

Informujemy, że rozpoczął się proces przechodzenia na system elektronicznej rezerwacji wizyty w celu złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego i odbioru paszportu. W związku z powyższym nastąpią zmiany w systemie numerkowym zwiększające ilość numerków dostępnych w rejestracji internetowej.

***

Uprzejmie informujemy, że kontakt z Oddziałem Paszportów odbywa się wyłącznie za pomocą Infolinii nr : 61 850 87 77

***

Dla osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny opłata za wydanie paszportu kształtuje się następująco:

  • dorośli 70 zł.
  • młodzież od 13 do 25 roku życia 35 zł.
  • dzieci do 13 roku życia 15 zł.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie mającej na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Każdy członek rodziny otrzymuje Kartę. Szczegółowe informacje dotyczące zasad otrzymania i korzystania z Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny .

Wzór Karty Dużej Rodziny:

  ***

Obywatelom polskim wydawane są paszporty biometryczne. Paszport tymczasowy może zostać wydany jedynie w udokumentowanych przypadkach przewidzianych w art. 23 ust.1 ustawy o dokumentach paszportowych.
Przy składaniu wniosków o wydanie paszportów dla dzieci pobierane są linie papilarne od małoletnich, którzy ukończyli 12 lat.

***

System kolejkowy w Oddziale Paszportów w Poznaniu zaprzestaje wydawania numerków w zależności od ilości oczekujących klientów oraz czasu trwania przyjęcia wniosku / wydania paszportu.

***

Informujemy, że każdy NUMER z systemu kolejkowego BĘDZIE WZYWANY TYLKO RAZ, jeżeli wywołany klient nie podejdzie do odpowiedniego stanowiska, pobrany przez niego numer zostanie zamknięty. Należy wówczas pobrać nowy numer z systemu kolejkowego.

***

W celu usprawnienia obsługi klientów składających wnioski paszportowe oraz odbierających dokumenty paszportowe w Delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile wprowadzono „SYSTEM NUMERKOWY”.

***

Złożenie wniosku i odbiór paszportu osób pełnoletnich następuje tylko osobiście. Obecność małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest wymagana przy składaniu wniosku paszportowego od 5 roku życia. Paszport osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie może odebrać jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun na podstawie dowodu osobistego, odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka w oryginale oraz potwierdzenia otrzymanego przy składaniu dokumentów.

***

Utratę paszportu należy zgłosić w jednym z punktów paszportowych. Przy składaniu wniosku o nowy paszport należy przedłożyć posiadane dokumenty na potwierdzenie okoliczności utraty dotychczas posiadanego paszportu (zaświadczenie otrzymane z Policji, placówki kontroli granicznej, oświadczenia świadków).

***

Wnioski paszportowe są realizowane w terminie 1 miesiąca. W przypadku utraty lub zniszczenia ważnego paszportu termin realizacji wniosku o wydanie nowego może wynosić do dwóch miesięcy.

Autor: Joanna Gała
Data utworzenia: 25.04.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2017 - 14:06