Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, lub w podeszłym wieku, prowadzone w ramach działalności gospodarczej lub statutowej

Podstawy prawne:

Standard usług w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, lub w podeszłym wieku, prowadzonych w ramach działalności gospodarczej lub statutowej (zał. nr 3)

Zezwolenia na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, lub w podeszłym wieku, prowadzonych w ramach działalności gospodarczej lub statutowej:

Wnioski:

Ważność dokumentów wynosi 3 miesiące od daty ich wydania.

Opłaty:

  • nie podlega opłacie skarbowej

Sposób informowania o rozstrzygnięciu:

  •  na piśmie w formie decyzji administracyjnej

Miejsce prowadzenia sprawy:

  • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wydział Polityki Społecznej, al. Niepodległości 16/18, VII piętro, bud. A, pok. 870 i 871; tel.: 61 854 18 32, 61 854 16 38, 61 854 18 23.

Ważne informacje:

  • w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, zespół inspektorów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dokona oględzin obiektu, w którym usytuowana jest placówka, w zakresie spełniania standardów o których mowa w art. 68 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769)

Wnioski do pobrania

Autor: Violetta Rakowska-Żytkiewicz
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 24.03.2007 - 11:03
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.07.2018 - 12:43