Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, lub w podeszłym wieku, prowadzone w ramach działalności gospodarczej lub statutowej

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.  163 ze zm.)  [zobacz akt prawny]
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005r., Nr 86, poz. 740), [zobacz akt prawny]
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005r., Nr 86, poz. 739), [zobacz akt prawny]

Standard usług w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, lub w podeszłym wieku, prowadzonych w ramach działalności gospodarczej lub statutowej (zał. nr 3)

Zezwolenia na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, lub w podeszłym wieku, prowadzonych w ramach działalności gospodarczej lub statutowej:

Wnioski:

Ważność dokumentów wynosi 3 miesiące od daty ich wydania.

Opłaty:
• nie podlega opłacie skarbowej

Sposób informowania o rozstrzygnięciu:
• na piśmie w formie decyzji administracyjnej

Miejsce prowadzenia sprawy:
• Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, VII piętro, bud. A, pok. 870 i 871; tel.: 61 854 18 32, 61 854 16 38, 61 854 18 23.

Ważne informacje:
• w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, zespół inspektorów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dokona oględzin obiektu,
w którym usytuowana jest placówka, w zakresie spełniania standardów o których mowa w art. 68 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), [zobacz akt prawny].

Wnioski do pobrania

Autor: Violetta Rakowska-Żytkiewicz
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.12.2015 - 11:50