Pomoc instytucjonalna

  • Zezwolenia na prowadzenie domów pomocy społecznej
    tel.: 61 854 18 32, 61 854 16 38, Pani Violetta Rakowska-Żytkiewicz
  • Porady w zakresie uprawnień do korzystania z pomocy społecznej oraz informacje o placówkach pomocy społecznej
    tel.: 61 854 11 58, Pani Hanna Zawadka
  • Rozpatrywanie skarg na działalność jednostek pomocy społecznej
    tel.: 61 854 11 58, Pani Hanna Zawadka
Autor: Paweł Ryszka
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.04.2017 - 12:13