Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej

Zgodnie z art. 95c. 1.  Ustawy - na podstawie Mapy Regionalnej wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, w terminie do dnia 1 września roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania tych priorytetów, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych najwyższej wartości.

Wojewoda Wielkopolski w czerwcu 2016 roku ustalił  Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej województwa wielkopolskiego na okres od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stanowiące załącznik do Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego  Nr 348/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 95c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581), Wojewoda Wielkopolski w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych, ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.

Podstawą dla Priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa wielkopolskiego był dokument - Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa wielkopolskiego, opracowany i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia. Priorytety ustalano na okres, na który sporządzono mapę potrzeb zdrowotnych, tj. od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Wojewoda Wielkopolski w porozumieniu z Wojewódzką Radą do Spraw Potrzeb Zdrowotnych ustanowił kształt polityki zdrowotnej dla lecznictwa szpitalnego.

Kluczowymi priorytetami dla województwa wielkopolskiego są: nowy Szpital Dziecięcy, Zachodnie Centrum Chorób Serca oraz obszar onkologii i hematologii dziecięcej.

PRPZ zawierają: PRIORYTET, CEL,  HORYZONT – CZAS REALIZACJI,  PREFEROWANE SPOSOBY REALIZACJI,  PROPONOWANE MIERNIKI I CZAS OCENY,  UZASADNIENIE w zakresie: Choroby układu kostno-mięśniowego,  Choroby układu oddechowego (przewlekłe), Choroby układu oddechowego (ostre), Choroby układu nerwowego (pozostałe choroby), Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego, Choroby dziecięce, Ciąża, poród, połóg, Cukrzyca, Hematologia (nowotwory), Nowotwory, Wady wrodzone, Choroby psychiczne, Choroby oka i okolic, Choroby układu krążenia, Choroby zakaźne.

Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 07.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.02.2017 - 08:48