Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej

Wojewoda Wielkopolski w czerwcu 2016 roku ustalił Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej województwa wielkopolskiego na okres od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stanowiące załącznik do Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 348/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. zmienione Zarządzeniem nr 133/2017 z dnia 28 marca 2017 roku oraz Zarządzeniem Nr 411/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 95c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), Wojewoda Wielkopolski w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych, ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.

Kluczowymi priorytetami dla województwa wielkopolskiego są: nowy Szpital Dziecięcy, Zachodnie Centrum Chorób Serca oraz obszar onkologii i hematologii dziecięcej.

PRPZ zawierają:
PRIORYTET, CEL, HORYZONT – CZAS REALIZACJI, PREFEROWANE SPOSOBY REALIZACJI, PROPONOWANE MIERNIKI I CZAS OCENY, UZASADNIENIE w zakresie:
Choroby układu kostno-mięśniowego, Choroby układu oddechowego (przewlekłe), Choroby układu oddechowego (ostre), Choroby układu nerwowego (pozostałe choroby), Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego, Choroby dziecięce, Ciąża, poród, połóg, Cukrzyca, Hematologia (nowotwory), Nowotwory, Wady wrodzone, Choroby psychiczne, Choroby oka i okolic, Choroby układu krążenia, Choroby zakaźne.

Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 07.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.09.2017 - 09:52