Program współpracy wojewody wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok – projekt

Wojewoda Wielkopolski ogłasza konsultacje Programu współpracy Wojewody Wielkopolskiego organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

W załączeniu znajduje się projekt Programu, nad którym można pracować.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji uwag / zmian do tego dokumentu wg wzoru poniższej tabeli na adres: mcieslak@poznan.uw.gov.pl,  do dnia 27 listopada 2017 roku.

Autor: Marek Cieślak
Data utworzenia: 13.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 16.11.2017 - 14:08