Konkurs dla archiwistów

Treść archiwalna

Nominacje do nagrody dla archiwistów

W poniedziałek 21 stycznia br. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

Na podstawie złożonych wniosków o uhonorowanie archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego, Kapituła nominowała do nagrody:

w kategorii nagroda główna:

  • ks. dra Jarosława Wąsowicza SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Polskiej),

w kategorii nagroda dla młodego archiwisty:

  • dr Magdalenę Heruday-Kiełczewską (Zakład Archiwistyki IH UAM),

w kategorii za całokształt dorobku archiwalnego:

  • Jolantę Niezborałę (Archiwum Państwowe w Poznaniu),

Ponadto Kapituła wnioskuje o wyróżnienie p. Edytę Pietrzak (Archiwum Państwowe w Kaliszu) oraz p. Marka Szczepaniaka (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Gnieźnie). Informacja o wyborze laureatów zostanie opublikowana na stronie WUW, a wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Urzędu w czerwcu 2019 r. w związku z uroczystościami „Międzynarodowego Dnia Archiwów”.


Kapituła Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego ogłasza II edycję nagrody, która będzie przyznawana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego.

Kandydatów do drugiej edycji Nagrody, należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres sekretarza Kapituły: dr Rafał Kościański, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2019 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Autor: Łukasz Nowicki
Data utworzenia: 25.01.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.01.2019 - 10:04
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.02.2019 - 07:28