Akcja Zima - Pomoc bezdomnym

Osoby pozbawione schronienia oraz możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane  z wychłodzeniem organizmu. W tym roku ponownie dodatkowym źródłem niepokoju jest epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, która dla osób egzystujących w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych, bez dostępu do podstawowych środków higieny oraz ochrony osobistej, stanowi śmiertelne zagrożenie.

Wzorem lat ubiegłych na stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce Akcja Zima, od 25 października 2021 roku umieszczone zostaną wykazy placówek noclegowych tj.: schronisk, noclegowni i ogrzewalni wraz z danymi teleadresowymi oraz aktualizowaną, w zależności od potrzeb, liczbą wolnych miejsc w każdej placówce.

Aktualnie w województwie wielkopolskim wsparcia osobom bezdomnym udziela 49 placówek tj.: schroniska, noclegownie i ogrzewalnie, zapewniając 168 wolnych miejsc.

Dane teleadresowe placówek oraz informacje o rodzaju udzielanego wsparcia znajdują się poniżej.

Informacje dotyczące pomocy medycznej można znaleźć na stronie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Dostęp do wykazu: https://www.poznan.uw.gov.pl/programy-i-konkursy/akcja-zima-pomoc-bezdomnym

Autor: Magdalena Ratajczak
Data utworzenia: 09.04.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 27.11.2020 - 12:30
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 04.04.2022 - 08:50