Nagroda dla archiwistów województwa wielkopolskiego

Organizatorzy Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego ogłaszają III edycję nagrody, która zostanie przyznana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego.

Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Sekretarza Kapituły: dr Rafał Kościański, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2020 roku, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Załączniki:

Autor: Joanna Klein
Data utworzenia: 14.11.2019
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 14.11.2019 - 10:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.12.2019 - 10:55