Konserwacja i przeglądy urządzeń niezbędnych do pracy radiotelefonicznej sieci zarządzania i kierowania Wojewody Wielkopolskiego, radiotelefonicznej sieci na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego, radiowego systemu alarmowego województwa ...