Przyjmowanie wniosków w sprawach cudzoziemców w delegaturze w Lesznie

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno

  • pokój nr 7 (parter)
  • poniedziałek od 10:15 do 17:45
  • od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
  • Infolinia tel. 61 850 87 77
  • e-mail: cudzoziemcy.leszno@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)
  • w każdej z delegatur można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców.

W celu złożenia wniosków w sprawach cudzoziemców należy pobrać bilet w systemie numerkowym. Ilość biletów wydawanych dla poszczególnej kategorii spraw jest ograniczona. Brak możliwości pobrania biletu dla danej kategorii spraw oznacza wyczerpanie dziennego limitu.

W sprawach cudzoziemców - wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego UE - należy przedkładać komplety oryginalnych dokumentów wraz z ich kserokopiami.

Bilety na załatwienie sprawy wydaje się:

  • w poniedziałek do 16:30
  • od wtorku do piątku do 14:00
Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 31.01.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 31.01.2019 - 07:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.05.2019 - 09:38